Twitter Updates

  • @karidutoit lol....jy sien nie meisies van ons ouderdom nog pop speel nie.....maar hulle het nog karretjies en vliegtuie 🙂 #
  • Just watched a movie...it was SO AWESOME I fell asleep in the cinema, people should UNITE not to watch Animals United!!! #

Powered by Twitter Tools